Chính sách bảo mật

Những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp.

  • Bạn không bị bắt buộc cung cấp thông tin cá nhân khi là khách viếng thăm website.
  • Đối với người đăng kí thành viên và tham gia các hoạt động của website. Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng.

Sử dụng các thông tin được cung cấp.

  • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cung cấp nếu không có sự cho phép.
  • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ không bị cung cấp cho ai ngoại trừ các trường hợp mở rộng cần thiết hoặc yêu yêu cầu của pháp luật.
  • Nếu chúng tôi chia sẽ thông tin cá nhân của bạn cho các bên đối tác liên quan, chúng tôi sẽ yêu cầu họ bảo vệ thông tin của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Lưu Trữ Thông Tin

  • Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.
  • Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

  • Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.
  • Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.